ตามดูผู้แทน
เอสเอ็มอีมือโปร
เพื่อชุมชน
OTOP
ThailandTV

รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
- ศูนย์เรียนรู้บ้านดินมดแดง จ.ลพบุรี
- ผลิตภัณฑ์ บ้านดินสอพอง จ.ลพบุรี
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- ร้านปลาส้มฟักป้าแอ๊ว จ.ลพบุรี
- ศูนย์เรียนรู้บ้านดินมดแดง จ.ลพบุรี
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- วิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารพิษ
- ฟาร์มเลี้ยงผึ้ง ฮันนี่ ฮัท ฟาร์ม จ.สระบุรี
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- เกษตรกรชาวนาภาคกลาง
  จ.พระนครศรีอยุธยา
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- สหกรณ์บริการปลาสลิด อ.บางบ่อ
  จ.สมุทรปราการ
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- ชุมชนบ้านโชคอำนวย จ.ลพบุรี
- เกษตรกร  อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน. ตำบลไม้ดัด
- สถาบันการเงินชุมชนบ้านจำปาทอง
  จังหวัดสิงห์บุรี
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- ชุมชนหมู่3 ร่วมใจพัฒนา
- ชุมชนเปรมฤทัย1
  เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- ชาวนาตำบลคลองเกตุ
  อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- ชาวนา จ.ลพบุรี
- ชาวนา จ.พระนครศรีอยุธยา
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน. ตำบลไม้ดัด
- หมูทุบดวงยี่หวา
- สถาบันการเงินชุมชนบ้านจำปาทอง
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- ชาวนา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
- ชาวนา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- ห้องเรียนอัจฉริยะ
- บ้านดินมดแดง
- หมู่บ้านดินสอพอง จ.ลพบุรี
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- ชาวนา อ.พยุคฆภูมิพิสัย
  จังหวัดมหาสารคาม
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- มาลัยเบเกอรี่
- จำเนียรซาลาเปานมสด
- ร้านเรื่องกล้วยกล้วย
- หมูทุบดวงยี่หวา
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- มีดอรัญญิก อ.นครหลวง
  จ.พระนครศรีอยุธยา
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- ผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนยเพลิน
- แม่ฉุยมะเขือเทศราชินี จ.นครปฐม
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- ปลาดุกแดดเดียว จ.ปทุมธานี
- ปณิตาสละลอยแก้ว จ.ระยอง
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลไม้ดัด
- ผลิตภัณฑ์ต้นอ่อนทานตะวัน
- ฟาร์มเลี้ยงผึ้ง ฮันนี่ ฮัท ฟาร์ม
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- สวนส้มโอไทยทวี
- เครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดล
  จ.นครปฐม
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- กลุ่มทอผ้ามัดหมี่
- ปลาส้มฟักประกอบจิตร์
- หมู่บ้านดินสอพอง จ.ลพบุรี
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- กลุ่มทอผ้าบ้านขามป้อม
- กลุ่มทอเสื่อบ้านทรายทอง
- ปลาส้มฟักป้าแอ๊ว
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- กลุ่มผ้ามัดหมี่ทอมือ ต.โคกเจริญ
- กลุ่มจักสานตะกร้าหวาย อ.บ้านหมี่
  จังหวัดลพบุรี
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- ตลาดโก้งโค้ง
- มีดอรัญญิก จ.พระนครศรีอยุธยา
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- กล้วยอบเนย เพลิน
- แม่ฉุยมะเขือเทศ
  จังหวัดนครปฐม
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- ปลาสลิดบางบ่อ สมุทรปราการ
- ปณิตาสละลอยแก้ว ระยอง
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- ผ้ามัดหมี่ทอมือ ต.โคกเจริญ
- ตะกร้าหวาย อ.บ้านหมี่
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- ศูนย์เรียนรู้บ้านดินมดแดง
- ศูนย์เรียนรู้การปลูกมะนาว
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- ห้องเรียนอัจฉริยะ จ.ลพบุรี
- ต้นอ่อนทานตะวัน จ.สระบุรี
- ฟาร์มเลี้ยงผึ้ง จ.สระบุรี
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- มาลัยเบเกอรี่
- เครื่องปั้นดินเผาศิลาดล
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- ผ้าทอมือ อ.บ้านหมี่
- ซาลาเปาแม่จำเนียร
- ร้านเรื่องกล้วยกล้วย
- หมูทุบดวงยี่หวา
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- ผ้ามัดหมี่ทอมือ
- จักสานตระกร้าหวาย
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- ผ้าทอบ้านขามป้อม
- เสื่อทอบ้านทรายทอง
- ปลาส้มฟักป้าแอ๊ว
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- ประกอบทรัพย์ทวีเซรามิคส์
  อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- ฟาร์มเมล่อนโปโล
- สมคิดผ้าฝ้าย บ้านโนนสว่าง
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- ปลาสลิดบางบ่อ
รายการ เพื่อชุมชน
พบกับ
- กล้วยหอมอบเนย
- เครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดล